نفرات برتر مسابقات تیراندازی به مناسبت دهه کرامت مشخص شد.