دومین دوره مسابقه تیراندازی اهداف پروازی به مناسبت یادبود مهندس مجید دیهیمی در یزد برگزار شد.