مسابقه تيراندازي به اهداف پروازي در يزد با معرفی برترین ها به کار خود پایان داد.