سیزدهمین المپیاد دانشجویان علوم پزشکی کشور در شهرکرد برگزار شد.