نشست مسئولین روابط عمومی هیات های ورزشی استان یزد با حضور مدیرکل ورزش و جوانان استان برگزار و روابط عمومی های برتر هیات های ورزشی در سال 94