مسابقه تیراندازی به مناسبت هفته بسیج در بخش بانوان برگزار شد.