مسابقات آزاد تیراندازی با حضور تیراندازان برتر استان در دو رشته تپانچه و تفنگ بادی برگزار شد