به مناسبت هفته بسیج یک دوره مسابقه تیراندازی بین بانوان کارمند سازمان آب منطقه ای یزد برگزار شد.