بیست و پنجمین دوره رقابتهای تیراندازی قهرمانی کشور ، از ۲۴ الی  ۲۶ شهریور ماه در محل سالن تیراندازی شهدای طهماسبی وافع در مجموعه ورزشی امام خمینی (ره)