دومین دوره مسابقات لیگ تیراندازی بانوان در یزد برگزار شد.