دهمین دوره مسابقات قهرمانی کشور در رشته اهداف پروازی از روز پنج شنبه، یازدهم لغایت شانزدهم شهریور ماه به مدت ۵ روز در میدان اهداف پروازی مجموعه ورزشی