مسابقه تیراندازی به مناسبت هفته بسیج در بخش آقایان برگزار شد.