بیست و پنجمین دوره مسابقات تیراندازی قهرمانی کشور به میزبانی ارومیه برگزار شد.